Potpisan sporazum sa udruženjem žena Romkinja “Bolja budućnost”
05/10/2013

UZMPredstavnice Udruženja žena Romkinja «Bolja budućnost» u realizaciji aktivnosti na prevenciji odustajanja romske djece od osnovnog obrazovanja sa akcentom na romske djevojčice za sedam općina Tuzlanskog kantona ponudile su Sporazum o osnivanju Međusektorske komisije za provođenje ovih aktivnosti.

Predstavnici Općine Gradačac, Policijske uprave i Centra za socijalni rad Gradačac i Udruženja žena Romkinja «Bolja budućnost» potpisali su u Gradačcu Sporazum kojim su regulisane oblasti zajedničkog rada i djelovanja. Navedenim elementima u Sporazumu se dopunjuju dosadašnje aktivnosti koje općina Gradačac već duži niz godina preduzima u realizaciji Akcionog plana za Rome, među kojima su i obezbjeđenje školskog pribora i užine za učenike osnovne škole iz romksih porodica.

(gradacac.org/Općina Gradačac)

Comments are closed.