O Radio Gradačcu…
11/11/2010
Radio Gradačac, kao javna radiostanica, svojom programskom koncepcijom i sadržajima nalazi se u funkciji javnog medijskog servisa svih građana u svojoj zoni pokrivanja, bez obzira na nacionalnost, vjeru, starosnu dob, pol i socijalni status. Zona obuhvata Gradačac, Bijelu, Pelagićevo, Donji Žabar, Bos.Šamac, Orašje, Odžak, Modriču, Srebrenik, kao i dio Posavine i Distrikta Brčko.
 
 
ekipa-radija

Programska koncepcija Radija zasniva se na Kodeksu za uređivanje radioprograma  Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), Zakonu o javnom informisanju, novinarskoj etici, i emitovanju fer i izbalansiranih programskih sadržaja. Radio Gradačac, kao javna radiostanica, dobila je dugoročnu dozvolu za emitovanje od Regulatorne agencije za komunikacije.

Prvi signali programa Radija Gradačac u eter su otišli sa srednjih talasa 6. aprila 1965. godine. Od tada do danas izuzetan broj novinara, urednika, spikera i tehničara svih generacija su, svako na svoj način, i svako u svom periodu, ugradili djelić sebe u ovaj medij i doprinijeli da Radio Gradačac bude ono što danas jeste. U aprilu ćemo obilježiti 45 godina rada, no na koji način će jubilej biti označen uveliko će zavisiti od aktuelne ekonomske situacije u kojoj se svi nalazimo.

U svom dugogodišnjem radu, baš kao i svaka firma ili pojedinac, i ovaj medij je imao dobrih i manje dobrih perioda. U sami vrh uvijek ističemo period od 1992.-‘95. godine na koji smo ponosni, jer smo kao “Ratni Radio 92” obavljali izuzetno delikatnu funkciju; istovremeno informisali, spajali i tješili, a opet uveseljavali i zabavljali. Dio tadašnje čini okosnicu današnje ekipe Radija Gradačac. Kolektiv karakteriše dosta zajedničkog rada, sloge, ali i kvalitetne diskusije. U stvaranju programa učestvuje šest osoba, na čelu sa glavnom i odgovornom urednicom Azrom Okanović.

Optimizam je ono što nas svakodnevno prati, jer smo svjesni činjenice da za neke slušaoce predstavljamo osnovni servis za pitanja tipa gdje nema vode, zašto ne radi ulična rasvjeta, kako da ostvare svoja prava i sl.  S obzirom da naš medij ima lokalni karakter i da se prvenstveno bavi pitanjima svakodnevnog života i rada građana općine Gradačac, uvjereni smo da ovo informativno glasilo služi zajednici kao javni medijski servis.

Programskim sadržajima smo obuhvatili informativne, političke, obrazovne, sportske i zabavne segmente. Iako je ponekad u maloj sredini teško pronaći aktuelnu temu ili sagovornika, možemo reći da ostvarujemo saradnju sa svim strukturama vlasti, politike, društvenog života, vjerskim zajednicama, međunarodnim organizacijama …
Dio smo svakog kulturnog, sportskog ili humanog događaja na našoj općini, a po potrebi i šire.

Radio Gradačac redovno emituje snimke kompletnih sjednica Općinskog vijeća u svrhu informisanja šire javnosti. Iako su reakcije slušalaca različite, činjenica je da taj dio programa spada u najslušanije, jer našim sugrađanima predstavlja priliku da se podrobnije upoznaju sa funkcionisanjem naše lokalne vlasti ili potezima pojedinaca i političkih stranaka čiji su simpatizeri.

Među planovima za budućnost su prvenstveno veći broj ljudi, uvođenje cjelodnevnog programa, te svakako poboljšanje tehničkih uslova.
Radio Gradačac je jedan od segmenata JU Cenatr za kulturu “Ahmed Muradbegović” koja se finansira dijelom iz budžeta Općine, a dijelom samostalnom djelatnošću, u kojoj marketing u radio programu ima najveće učešće.

Pozivamo sve zainteresovane firme i pojedince ukoliko žele da se oglašavaju u našem programu neka nam se jave.

Comments are closed.